CPK jest na ostatnim etapie procesu wyboru master plannera, który określi m.in. dokładną lokalizację i układ portu lotniczego, parametry jego infrastruktury i plan etapowania inwestycji - wskazała spółka w komunikacie, odnosząc się do poniedziałkowej kontroli poselskiej.

Spółka CPK w komunikacie przesłanym PAP odniosła się do poniedziałkowej kontroli posłów KO Macieja Laska i Pawła Poncyljusza w warszawskiej siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rzecznik CPK Konrad Majszyk wskazał, że posłowie otrzymali sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które jest informacją publiczną. Poinformował, że "spółka jest na ostatnim etapie procesu wyboru master plannera, który określi m.in. dokładną lokalizację i układ portu lotniczego, parametry jego infrastruktury i plan etapowania inwestycji". Istotnym elementem master planu, jak dodał, będą prognozy ruchu, plan generalny lotniska i dokumentacja przedprojektowa. Opracowanie master planu "umożliwi przejście do etapu projektowania lotniska".

W komunikacie przypomniano, że o funkcję master plannera ubiega się pięć uznanych na arenie międzynarodowej podmiotów. "Jej efektem będzie wybór firmy, która zaplanuje Port Lotniczy Solidarność oraz jego otoczenie zgodnie z najnowocześniejszymi standardami i w terminie, który umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 r." - zaznaczono.

"Port Lotniczy +Solidarność+ wraz z kolejowym węzłem przesiadkowym – serce programu CPK - zostanie zbudowane na terenie gmin: Baranów (powiat grodziski), Teresin (powiat sochaczewski) i Wiskitki (powiat żyrardowski) w województwie mazowieckim, 37 km na zachód od Warszawy" - napisano. Dokładna lokalizacja inwestycji ma zostać określona podczas prac nad master planem oraz po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

"W tym roku w w/w gminach zostanie uruchomiony pilotażowy projekt dobrowolnego nabywania gruntów. Jego celem jest nabycie jak największej części nieruchomości w ramach umów kupna-sprzedaży. Decyzja o ewentualnym wywłaszczeniu właścicieli gruntów przeznaczonych pod budowę CPK będzie podejmowana na kolejnych etapach prac przygotowawczych" - wskazano. Na jej podjęcie, jak wyjaśniono, złoży się szereg okoliczności: uwagi zgłoszone w ramach lokalnych konsultacji społecznych, podjęcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, czy ocena efektywności programu dobrowolnego nabywania gruntów.

Spółka odniosła się też do zarzutów Laska i Poncyljusza, dotyczących m.in. braku informacji nt. postępów inwestycji. "Każda inwestycja wymaga przygotowań, etapu projektowania, nabywania gruntów itd. przed rozpoczęciem robót budowlanych" - przekazano w informacji. W przypadku "inwestycji liniowych, jakimi są nowe linie na terenie całego kraju", działania te obejmują m.in. opracowanie korytarzy i potencjalnych wariantów przebiegu, konsultacje z mieszkańcami i samorządami, strategiczną analizę oddziaływania na środowisko, prognozy przewozowe dla nowej sieci kolejowej, czy analizę systemu zasilania.

"Powyższe zadania są realizowane głównie siłami własnymi spółki. Będą one stanowiły m.in. wkład do realizacji kolejnych etapów, w pierwszej kolejności związanych z prowadzonymi w terenie analizami środowiskowymi, a później także opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót" - zaznaczono.

Wskazano, że w części kolejowej projektu podpisane zostały umowy dotyczące inwentaryzacji przyrodniczych na kluczowych trasach kolejowych - m.in. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Fabryczna – Sieradz Północny; Sieradz Północny – Wrocław Główny; Żarów – Świdnica Miasto.

"Najważniejszym celem stawianym przed komponentem kolejowym jest rozpoczęcie robót budowlanych na 570 km nowych linii kolejowych w 2023" - podkreślono. Dodano, że dla wytypowanych linii "zawansowany jest etap trasowania, opracowywane są siłami własnymi studia wykonalności. "Spółka opracowała 150 tys. uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego" - przypomniano.

Spółka wskazała, że trwają prace nad koncepcją zasilania nowych tras kolejowych. "Dzięki temu opracowaniu poznamy m.in. planowany przebieg linii najwyższych i wysokich napięć do zasilania kolejowych +szprych+, lokalizację i parametry nowych stacji najwyższych i wysokich napięć (ewentualnie zakres modernizacji istniejących) i proponowaną lokalizację i parametry podstacji trakcyjnych" - napisano.

Wskazując najważniejsze zadania realizowane w lotniskowej części projektu spółka wymieniła m.in. trwający wybór doradcy strategicznego. "CPK prowadzi zaawansowane negocjacje z portami lotniczymi Incheon w Seulu i Narita w Tokio, jest to jedna z kluczowych decyzji w trakcie procesu inwestycyjnego, ponieważ kolejnym etapem współpracy ze zwycięzcą w wymienionej selekcji może być nawiązanie partnerstwa strategicznego (z Japonią albo Koreą Południową) przy realizacji tej inwestycji" - zaznaczono. A także wybór "konsultanta technicznego ds. master planu Portu Lotniczego Solidarność". "Zakończenie prac, czyli wybór wykonawcy, spółka planuje do końca roku" - wskazano.

Przywołano też "uzgodnienia infrastruktury nowego lotniska przesiadkowego z użytkownikami, po analizie niemal 10 tys. wniosków i propozycji wniesionych do briefu strategicznego, przedłożonych przez 130 partnerów branżowych inwestycji", czyli wstępnych założeń nowego lotniska, przygotowanych przez spółkę. "CPK rozpoczęła w maju br. konsultacje z 35 wybranymi firmami - krajowymi i międzynarodowymi - operującymi na polskich lotniskach w celu zwymiarowania infrastruktury planowanego lotniska" - przypomniano. Konsultacje dotyczą m.in. liczby i lokalizacji budynków, ich powierzchni i kubatury, a także prognoz zatrudnienia na koniec 2027 r., "czyli planowaną datę uruchomienia pierwszego etapu CPK".

"Jednocześnie trwają konsultacje wyglądu przyszłego portu lotniczego w ramach Komitetu Konsultacyjnego ACC między spółką CPK a LOT-em, czyli przewoźnikiem macierzystym CPK i kilkudziesięcioma liniami lotniczymi z całego świata, które planują w przyszłości korzystać z CPK" - wyjaśniono.

Spółka odniosła się też do zarzutu, że nie wiadomo, jaka będzie długość pasów startowych i ilość operacji lotniczych. "Port Solidarność w pierwszym etapie to dwie drogi startowe z możliwością obsługi samolotów kodu F do 400 tys. operacji rocznie i 45 mln przepustowości terminala" - zaznaczono. Dodano, że informacje nt. lokalizacji i wariantów dróg startowych są dostępne na: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/otoczenie-inwestycji i "były prezentowane społecznościom lokalnym w ramach posiedzenia Rady Społecznej CPK".

"CPK na bieżąco współpracuje z liniami lotniczymi przy planowaniu Portu Solidarność – wspólnie z IATA został utworzony komitet konsultacyjny ACC dla tej inwestycji" - napisano w odpowiedzi na zarzut, że według branży lotniczej powrót do sytuacji sprzed COVID-19 będzie trwał około pięciu lat, więc firmy lotnicze nie będą w najbliższym czasie na tyle w dobrej sytuacji, by część pieniędzy przekazać na rzecz CPK. Dodano, że prace planistyczne nad budową CPK muszą być kontynuowane, "żebyśmy byli gotowi do obsłużenie potrzeb pasażerów w przyszłości".

Spółka podkreśliła, że Centralny Port Komunikacyjny jest inwestycją długoterminową. "Uruchomienie pierwszego etapu nowego lotniska, zostało zaplanowane na drugą połowę obecnej dekady. Z tej perspektywy widzimy rynkowe uzasadnienie dla zaprojektowania i budowy pierwszego etapu CPK" - napisano. Chodzi, jak wyjaśniono o dwie równoległe drogi startowe "o przepustowości 400-450 tys. operacji lotniczych rocznie" i terminal pasażerski "zdolny obsłużyć w ciągu roku do 45 mln pasażerów".

Jak zaznaczono, w ramach inwestycji kolejowych, realizowanych przez instytucje rządowe, CPK odpowiada za przygotowanie i realizację ponad 1800 km nowych linii kolejowych, w tym za wprowadzenie do Polski kolei dużych prędkości. "Natomiast PKP PLK zajmuje się utrzymaniem i modernizacją krajowej sieci kolejowej, w tym prawie 5 000 km linii kolejowych, które wraz z nowymi inwestycjami CPK będą tworzyły sieć 10 szprych łączących Warszawę i CPK z większością regionów w Polsce" - wyjaśniono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, szacowany ich koszt budowy to ok. 94 mld zł na lata 2020-2034. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. (PAP)

autor: Magdalena Jarco