Wzrasta liczba Białorusinów ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej - poinformował w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. Tylko we wrześniu takie wnioski złożyły 82 osoby.

Z danych przekazanych PAP przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w latach 2017 - 2019 o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ubiegało się ok. 40 obywateli Białorusi rocznie. W roku 2017 było to - 41 osób, w 2018 - 45, a w 2019 - 37 osób. Zauważalny wzrost liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej widać w 2020 roku. Do końca września takie wnioski złożyło bowiem 152 Białorusinów, z czego w sierpniu 40 osób, a we wrześniu 82 osoby.

Jak informuje rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak, ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada obecnie 28,2 tys. Białorusinów. Większość z nich – 19,1 tys. posiada zezwolenia na pobyt stały, wydane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka. Zezwolenia na pobyt czasowy posiada natomiast 8,3 tys. osób.

"Wśród Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt przeważają osoby młode. Około 58 proc. to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a 15 proc. poniżej 20. roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 15,7 tys. osób (55 proc.), w porównaniu do 12,5 tys. kobiet" - zaznacza Dudziak.

Jak dodaje, najpopularniejszymi regionami wśród obywateli Białorusi są województwa: mazowieckie – 9,4 tys. osób oraz podlaskie – 6 tys.

Podane dane nie uwzględniają jednak obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Procedura ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w jednostce Straży Granicznej. "Każdy wniosek jest szczegółowo analizowany i rozpatrywany indywidualnie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Ochronę międzynarodową przyznaje się cudzoziemcowi jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia" - wyjaśnia Jakub Dudziak z UdSC.

Rzecznik prasowy UdSC zaznacza, że urząd odpowiada za rozpatrzenie wniosków o ochronę międzynarodową, jak również za zapewnienie wnioskodawcom pomocy socjalnej, która obejmuje m.in. zakwaterowanie w ośrodkach dla cudzoziemców, wyżywienie, opiekę medyczną oraz zajęcia edukacyjne, w tym naukę języka polskiego.

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mają także możliwość samodzielnego utrzymania się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu. Pomoc jest wypłacana w miesięcznych transzach.

Obecnie z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzysta 150 obywateli Białorusi. 51 osób z tej grupy przebywa w ośrodkach.

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka, uzyskawszy 80,1 proc. głosów. Swiatłana Cichanouska miała, według Centralnej Komisji Wyborczej, zdobyć poparcie zaledwie 10,1 proc. wyborców. Obywatele sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki są represjonowani.