Po tym, jak w weekend liderzy PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia podpisali nową umowę koalicyjną, dziś kierownictwo największej partii ma podjąć decyzje o personalnych rekomendacjach do rządu. Najważniejszą ma być objęcie przez Jarosława Kaczyńskiego teki wicepremiera.
Poza tą jedną zmianą kształt gabinetu został ustalony jeszcze przed koalicyjnym kryzysem. Nasi rozmówcy twierdzą, że co do zasady nie zaszły tu żadne większe zmiany w stosunku do pierwotnych planów. Resortów ma być 14. Będzie to efekt likwidacji niektórych ministerstw lub ich fuzji z innymi.
Nowa umowa koalicyjna zakłada, że koalicjanci PiS będą mieli po jednym ministrze. Zbigniew Ziobro utrzyma resort sprawiedliwości, z kolei Jarosław Gowin przejmie po Jadwidze Emilewicz kierownictwo w Ministerstwie Rozwoju, które dodatkowo ma odpowiadać za działy: praca, budownictwo i turystyka.