Wymienione przez Kloeckner restrykcje obejmują ograniczenie ruchu ludzi i pojazdów na zakażonym terenie oraz wprowadzenie tam blokad. Przewiduje się ponadto zmianę zasad użytkowania tamtejszych gruntów rolnych, poszukiwanie dalszych padłych zwierząt oraz możliwość wzmożonego odstrzału dzików przez służbę leśną lub zawodowych myśliwych.

"Ważne jest możliwie szybkie zidentyfikowanie zakażonego obszaru, by móc go potem także odpowiednio ograniczyć" - powiedział Thomas Mettenleiter, szef zajmującego się badaniem chorób zakaźnych zwierząt Instytutu im. Friedricha Loefflera. Dodał, że trzeba ustalić, czy był to pojedynczy przypadek padnięcia dzika z ASF, czy też infekcja już się rozprzestrzeniła. Martwy dzik leżał najwyraźniej przez pewien czas w miejscu, w którym go znaleziono.

Zdaniem Mettenleitera należy być bardzo ostrożnym w łączeniu tego znaleziska z ubiegłorocznym szerzeniem się ASF na zachodnich obszarach Polski. (PAP)