Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, którego wnioskodawcą jest MSWiA, w sprawie "określenia państw, których obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach" w środę wieczorem został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak przypomniano w projekcie, rozwiązanie przyjęte w 2013 r. w sprawie państw określanych przez Radę Ministrów, których obywatele odbywający kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w celu kształcenia się na studiach, uwzględnia potrzeby polskiej polityki migracyjnej. Rozwiązanie to miało stanowić instrument mogący służyć przyciąganiu do polskich uczelni wyższych cudzoziemców będących obywatelami określonych państw trzecich, których przyjazd do Polski jest pożądany z uwagi na polską politykę migracyjną.

Rozwiązanie zaproponowane w projekcie, który pojawił się w środę na RCL, ma na celu ułatwienie uzyskania przez obywateli Białorusi wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Reklama

"Obywatele Białorusi będą mieli możliwość uzyskania wizy w celu kształcenia na studiach lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu, już na czas odbywania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w Polsce" – czytamy w uzasadnieniu.

W treści projektu przypomniano jednocześnie, że 14 sierpnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan "Solidarni z Białorusią". W związku z tym planem uruchomiony ma zostać program stypendialny im. Wincentego Konstantego Kalinowskiego. Przeznaczony jest on dla studentów i naukowców relegowanych w ramach represji z białoruskich uczelni. Przewidywane są również ułatwienia, które mają zostać wprowadzone dla podjęcia przez obywateli Białorusi w Polsce studiów i pracy naukowej.

"Zapewnienie obywatelom Białorusi możliwości podjęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studiów lub działalności naukowej, nierozerwalnie wiąże się z wprowadzeniem rozwiązań prawnych pozwalających na ułatwienie im wjazdu do Polski, a następnie dalszej legalizacji pobytu w Polsce" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z zapisem projektu rozporządzenia miałoby ono wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. "Z uwagi na sytuację panującą na Białorusi konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie projektowanych regulacji" – uzasadniono.