Lewica Razem wybrała nowy Zarząd Krajowy i Radę Krajową. W zarządzie znalazła się m.in. posłanka Paulina Matysiak, w radzie z kolei posłowie: Adrian Zandberg, Maciej Konieczny i Marcelina Zawisza, którzy nie ubiegali się o zasiadanie w zarządzie.

W środę zakończyły się wybory w trybie zdalnym do władz krajowych Lewicy Razem, która w Sejmie wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Wiosną Roberta Biedronia tworzy koalicyjny klub Lewicy. W wyborach członkowie i członkinie zdecydowali o składzie Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W Zarządzie Krajowym zasiądą ponownie posłanka Paulina Matysiak, socjolog, ekspert od dochodu podstawowego – Maciej Szlinder i olsztyński samorządowiec Bartosz Grucela. W nowej kadencji dołączą do nich Joanna Wicha, pielęgniarka, działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz aktywistka sektora pozarządowego Anna Górska.

W Razem konkretną funkcję można pełnić maksymalnie przez dwie dwuletnie kadencje z rzędu. Limit ten obowiązuje zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie władz regionalnych.

"W ten sposób chcemy uniknąć +zabetonowania+ władz. Dzięki limitowi kadencji większe szanse na udział w władzach mają osoby z krótszym partyjnym stażem i mniejszą rozpoznawalnością" – powiedziała PAP Paulina Matysiak.

Zgodnie z tą zasadą do Zarządu Krajowego nie kandydowali więc posłowie Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny. W nowej kadencji będą oni członkami Rady Krajowej, czyli najwyższego organu partyjnego między kongresami. Rada odpowiada za strategiczne decyzje polityczne i stanowiska w sprawach bieżących, także tworzy program partii. Zarząd, będący częścią Rady Krajowej, sprawuje władzę wykonawczą.

gb/ joz/