Stowarzyszenie Polska 2050 uzyskało osobowość prawną; teraz możemy w pełni i bez przeszkód działać - poinformował w środę Szymon Hołownia zapraszając do wspólnej pracy na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i propagowania odpowiedzialności za otaczającym nas świat.

Informację o uzyskaniu osobowości prawnej przez stowarzyszenie Polska 2050 Hołownia przekazał na Facebooku. "Teraz możemy w pełni i bez przeszkód działać oraz zapraszać Cię do wspólnej pracy na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i propagowania odpowiedzialności za otaczającym nas świat" - napisał.

Hołownia zapowiedział też dalsze budowanie struktur ogólnopolskich; zachęcił do rejestracji na stronie www.polska2050.pl i kontakt z liderami wojewódzkimi. "Chcemy być obecni jak najbliżej Ciebie i problemów, z którymi mierzy się Twoja lokalna społeczność. Docelowo będziemy działać w każdym powiecie w całej Polsce" - podkreślił.

Jak poinformowano w przesłanym PAP komunikacie w skład zarządu stowarzyszenia weszli: Szymon Hołownia - jako jego prezes, a także Michał Kobosko, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska i Miłosława Zagłoba.

Cele statutowe stowarzyszenia obejmują: działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, a także propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości i solidarności.

Stowarzyszenie Hołowni stawia sobie za cel także: podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce, wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, czy wspieranie osób zmagających się z wykluczeniem i marginalizacją, wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ponadto stowarzyszenie Polska 2050 zamierza zajmować się wspomaganiem rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, kształtowaniem postaw obywatelskich, wspieraniem i upowszechnianiem idei działalności dobroczynnej i wolontariatu oraz prowadzeniem działalności charytatywnej.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska