W porządku obrad zapisano m.in. prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, opracowanie i przedstawienie Sejmowi projektu nowelizacji budżetu państwa na 2020 r. zaplanowano na III kwartał br. Jak wyjaśniono, przyczyną nowelizacji jest epidemia koronawirusa.

W wykazie stwierdzono, że zmiany wprowadzone nowelizacją będą odnosić się tylko do realizacji budżetu w 2020 r. z uwzględnieniem skutków zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wynikających z już podjętych działań - wdrożonych specustaw dot. COVID-19 - oraz uwzględnienia dodatkowych skutków wydatkowych.

Reklama

Skutki epidemii, jak i podjęte działania mają istotny wpływ na dochody i wydatki budżetu państwa, dlatego też niezbędne stało się podjęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 - stwierdza się również.

Minister finansów Tadeusz Kościński wielokrotnie zapewniał, że w kwestii nowelizacji budżetu „nie ma wielkiego pośpiechu”, budżet jest płynny, a finanse publiczne są zdrowe. "Powodem nowelizacji nie jest brak pieniędzy i konieczność zaciągnięcia pożyczki” – mówił pod koniec lipca w wywiadzie dla PAP. (PAP)

Autor: Marcin Musiał