Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości łatwiej poszerzać liczniejszy elektorat 40 plus, niż przekonywać młode osoby, których jest mniej i których przekonanie jest trudniejsze - mówi Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W ciągu dwóch miesięcy rząd ma się znacznie odchudzić. Prezes Kaczyński już dał zielone światło do tego, by resortów było 12.
Prezes na razie zapowiedział pracę nad zmianami centrum rządzenia, czyli kluczowych instytucji dla władzy wykonawczej, jakiej nikt nie przeprowadzał od ćwierć wieku. Spadkiem po komunie jest model resortowego podziału rządu, w którym jest dużo ministerstw działających punktowo, a także jest mniej efektywny, jeśli chodzi o myślenie strategiczne, monitoring i koordynację pracy.