Parlament Europejski chce, żeby UE miała więcej kompetencji w dziedzinie ochrony zdrowia. Rezolucję w tej sprawie przyjęto w piątek 526 głosami za, przy 105 przeciw i 50 wstrzymujących się.

Europosłowie wzywają w niej do wyciągnięcia wniosków z kryzysu wywołanego koronawirusem oraz do zacieśnienia współpracy w dziedzinie zdrowia, w celu stworzenia europejskiej unii ochrony zdrowia. Współpraca powinna polegać na stworzeniu wspólnych minimalnych standardów opieki zdrowotnej.

W rezolucji posłowie opowiadają się za szybkim utworzeniem europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia, który odpowiadałby na wszystkie rodzaje kryzysów zdrowotnych, wzmocnił koordynację operacyjną na szczeblu UE, a także umożliwił monitorowanie, tworzenie i uruchamianie strategicznej rezerwy leków i sprzętu medycznego. Powstająca strategia farmaceutyczna dla Europy musi zawierać instrumenty, które pozwalają na natychmiastowy dostęp w UE do niezbędnych leków. Dywersyfikacja łańcucha dostaw powinna zagwarantować nieprzerwany dostęp do leków po przystępnych cenach.

Europosłowie wskazują, że nowy, zaproponowany przez KE program UE4Health o wartości 9,4 mld euro jest bardzo pożądany. Apelują też o utworzenie specjalnego funduszu UE na rzecz poprawy infrastruktury szpitalnej i usług zdrowotnych. Ich zdaniem należy również wzmocnić europejskie agencje zajmujące się zdrowiem - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejską Agencję Leków (EMA) - oraz współpracę w dziedzinie wspólnych badań dotyczących zdrowia.

W obliczu trwającego kryzysu europosłowie ponownie wzywają do zapewnienia wszystkim ludziom na całym świecie dostępu do przyszłych szczepionek i terapii przeciw Covid-19 po przystępnych cenach, gdy tylko będą one osiągalne. Wspólne zamówienia unijne muszą być stosowane bardziej systematycznie, aby uniknąć konkurencji między państwami członkowskimi, gdy w grę wchodzi zdrowie publiczne.

Podstawowa odpowiedzialność za zdrowie publiczne, a w szczególności za systemy opieki zdrowotnej, spoczywa na państwach członkowskich. Zdaniem PE, UE ma jednak do odegrania ważną rolę w zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom, zarządzania walką z nimi oraz niwelowania źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i harmonizacji strategii zdrowotnych między państwami członkowskimi.

Europarlament konsekwentnie promował ustanowienie spójnej polityki UE w zakresie zdrowia publicznego, a w rezolucji w sprawie przeglądu budżetu UE na okres po 2020 roku oraz planu odbudowy gospodarki, eurodeputowani nalegali na stworzenie nowego, samodzielnego europejskiego programu w dziedzinie zdrowia.

Komisja Europejska przedstawiła następnie propozycję programu EU4Health na lata 2021-2027 o wartości 9,4 mld euro w ramach przyszłego budżetu UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)