Reklama

W projekcie napisano, że podatek akcyzowy nie będzie pobierany od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

"Wydanie projektowanego rozporządzenia związane jest z panującą obecnie pandemią COVID19.Występująca sytuacja kryzysowa wywołana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów dotyczące m.in. możliwości założenia składu podatkowego" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

"Krótki, trzymiesięczny okres wyraźnie wskazuje na przejściowy charakter zaniechania poboru akcyzy wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nie są znane przesłanki, które wskazywałyby, że dzięki trzymiesięcznemu okresowi zaniechania poboru akcyzy przedsiębiorcy objęci tym zaniechaniem zyskają istotną przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami produkującymi i sprzedającymi substytucyjne wyroby" - dodano.

W uzasadnieniu napisano, że wejście w życie rozporządzenia ma nastąpić z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Wcześniej zakładano, że płyn do e-papierosów i tzw. wyroby nowatorskie będą objęte podatkiem akcyzowym od 1 lipca tego roku. Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o akcyzie, w przypadku wyrobów nowatorskich podatek miał wynieść od początku lipca 155,79 zł/kg i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Natomiast akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych ustalono w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski