Urząd gminy ma przekazać nieodebrane pakiety w dniu głosowania do właściwej komisji wyborczej, a po zakończeniu głosowania - do właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego - powiedziała w piątek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Na pytanie, ile pakietów wysłanych wyborcom nie zostało odebranych i jaka jest procedura postępowania z nieodebranymi pakietami Pietrzak odparła, że "jeśli chodzi o pakiety, te informacje są w posiadaniu gmin, dlatego, że gminy mają obowiązek sporządzania wykazu przygotowanych, wysłanych i później doręczonych pakietów".

"Te, które są nieodebrane przez wyborców urząd gminy, u którego został taki nieodebrany pakiet, czy poczta, która nie doręczyła, bo wyborca nie odebrał pakietu, zgodnie z przepisami ma albo w dniu głosowania przekazać właściwej komisji wyborczej, a po zakończeniu głosowania do właściwego dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego" - tłumaczyła. "To zostanie jako dokumenty z wyborów później, z całością przekazane do archiwum państwowego" - podała.

Szef PKW Sylwester Marciniak poinformował, że jeżeli przed godz. 21 w niedzielę będzie duża kolejka przed lokalem wyborczym albo w samym lokalu wyborczym to nie jest podstawa do przedłużenia ciszy wyborczej. "Osoby, które zgłoszą się do godz. 21 oddać głos będą miały taką możliwość". "Zwrócił uwagę, że to ostatni tydzień czerwca i cześć miejscowości nadmorskich, turystycznych wystąpiły o zwiększenie limitu kart". "Dlatego, że prawie pół miliona osób odebrało zaświadczenia o prawie do głosowania i jest szansa, że właśnie w tych miejscowościach będą chciały oddać głos i tym samym będzie większa liczba wyborców i trzeba po prostu umożliwić im oddanie głosu" - powiedział.