Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wystosował w czwartek, przeddzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020, specjalny list do nauczycieli, uczniów i rodziców.

"Kończymy rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała, z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowanym epidemią koronawirusa. Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane" - napisał w liście prezes ZNP. Podkreślił, że edukację na odległość wprowadzili z dnia na dzień sami nauczyciele, bez żadnego systemowego wsparcia ze strony rządu.

"Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. Po tych miesiącach lepiej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt i najlepsza kamera internetowa nie zastąpią bezpośredniego kontaktu uczniów i nauczycieli!" - wskazał Broniarz.

Podziękował nauczycielom i dyrektorom za wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację. Podziękował też uczniom i rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu oraz pracowników szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie.

"Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku! Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu, a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu! Nauczyciele tęsknią za swoimi uczniami. Tęsknią za szkołą! Do zobaczenia we wrześniu w szkolnej klasie lub przedszkolnej sali!" - napisał prezes ZNP.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zostały zawieszone stacjonarne zajęcia. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość i w takim trybie szkoły mają pracować do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca. Od początku maja zaczęto stopniowo wznawiać działalność przedszkoli, umożliwiono udział w zajęciach opiekuńczych uczniom klas I-III szkół podstawowych oraz wprowadzono konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Odmrażanie oświaty odbywało się w reżimie sanitarnym. W reżimie przeprowadzono też przeniesiony z kwietnia na czerwiec egzamin ósmoklasisty oraz matury, które rozpoczęły się 8 czerwca. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka