Sejm przyjął kolejną wersję ustawy zwanej tarczą antykryzysową. Zgodził się na 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat.

Posłowie odrzucili jednak propozycję senatorów, by z tarczy 4.0 wykreślić przepisy dotyczące zmian w kodeksie karnym, które budzą wiele kontrowersji. A co zmienia się z punktu wiedzenia przedsiębiorców, pracodawców i zatrudnionych?

Lżejsze podatki

Wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.
▪ Nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać od października, ale nie zmienił się termin wejścia w życie matrycy stawek VAT – będzie z nami już od lipca.
▪ Wierzyciele już po 30 dniach skorzystają z ulgi na złe długi w PIT i CIT.
▪ Pojawi się więcej możliwości odliczania darowizn i niektórych kar.

Prostsza restrukturyzacja

Bez wrogich przejęć

Pomoc zleceniobiorcom

Elastyczne rozliczenia

▪ Samorządy w 2020 r. mogą przekroczyć relację dochodów i wydatków bieżących o planowany ubytek spowodowany epidemią.

Na rękę pracodawcom

▪ Wysokość odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie epidemii nie będzie przekraczać 26 tys. zł.