Z powodu epidemii koronawirusa produkt krajowy brutto Hiszpanii zmalał w pierwszym kwartale 2020 r. o 5,2 proc i jest to jeden z najwyższych spadków w ostatnich 100 latach – poinformował w czwartek Krajowy Urząd Statystyczny (INE) w Madrycie.

W zamieszczonym na stronie INE oświadczeniu władze hiszpańskiej instytucji wskazały, że decydujący wpływ na spadek PKB miały restrykcje dotyczące korzystania z przestrzeni publicznej przez obywateli, wprowadzone w związku z ogłoszonym w połowie marca stanem zagrożenia epidemicznego.

Kierownictwo INE zastrzegło, że z uwagi na gwałtowne wyhamowanie hiszpańskiej gospodarki po 15 marca konieczne będą jeszcze dodatkowe badania wpływu trwającej do 9 maja kwarantanny na ekonomię tego kraju.

Wprawdzie w czwartkowym komunikacie władze INE napisały, że zanotowany między styczniem i marcem 2020 r. spadek PKB był "bezprecedensowy” we współczesnej historii kraju, ale eksperci zaznaczają, że równie wysokie spadki w ujęciu kwartalnym miały miejsce w ostatnim stuleciu jeszcze dwa razy: w 2009 r. podczas kryzysu finansowego oraz w 1929 r. podczas wielkiego kryzysu gospodarczego.

Z kwietniowych analiz banku centralnego Hiszpanii, przedstawiających możliwe scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju w związku z epidemią, wynika, że w całym 2020 r. PKB zmniejszy się o 6,6-13,6 proc.

Bank podał również, że wraz z nasileniem przypadków zakażeń i wprowadzeniem stanu zagrożenia swoją działalność musiało ograniczyć 80 proc. firm, a do końca roku bezrobocie wzrośnie z notowanych w marcu 13,7 proc. do 21,7 proc.

Tymczasem z szacunków resortu pracy i gospodarki społecznej wynika, że w połowie kwietnia bezrobocie osiągnęło w Hiszpanii poziom 14,9 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 3,8 mln osób.

Według podanych w środę przez dziennik “El Mundo” statystyk hiszpańskiego ministerstwa pracy i gospodarki społecznej pod koniec kwietnia utrzymywało się ze środków wypłacanych z budżetu państwa już 21 mln obywateli, czyli 44 proc. ludności kraju.