Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu podczas dwóch ostatnich posiedzeń Sejmu na sali obrad przebywała niewielka reprezentacja klubów parlamentarnych i koła Konfederacji. Pozostali posłowie uczestniczyli w obradach zdalnie.

Jak podkreśla w piśmie Budka, "podstawowym prawem i obowiązkiem posła jest uczestnictwo w pracach Sejmu oraz jego organów", jednak - dodaje - w ostatnim czasie marszałek Sejmu znacznie ograniczyła liczbę posłów biorących udział w posiedzeniu Sejmu na sali posiedzeń. "Tym samym wielu parlamentarzystów nie ma możliwości udziału w posiedzeniach Sejmu poprzez osobistą, fizyczną obecność na Sali Plenarnej" - pisze lider PO.

Dowodzi przy tym, że "nawet gdyby zastosować najdrastyczniejszą formę ograniczenia liczby posłów na sali plenarnej", stosując analogię do zapisów z rządowego rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią koronarwirusa, w posiedzeniu na sali plenarnej mogłoby wziąć udział ponad 50 posłów. "Dziś, w związku z decyzją Pani Marszałek, na Sali Plenarnej może przebywać kilkakrotnie mniej osób niż na podobnej powierzchni w budynkach kultu religijnego oraz w obiektach handlowych" - dodaje Budka.

W jego ocenie niego uznać należy zatem, że działania Witek, "których celem jest drastyczne, niczym nieuzasadnione ograniczenie liczby posłów biorących udział w posiedzeniu Sejmu" zmierzać może również do ograniczenia wykonywania ich praw i obowiązków. "Dodatkowo uczestnictwo w posiedzeniach Sejmu za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest jedną z możliwości wyboru formy uczestnictwa w obradach, a nie obowiązkiem parlamentarzysty do uczestniczenia tylko za pomocą tej, wskazanej przez Marszałek Sejmu formy aktywności poselskiej" - argumentuje szef PO.

Według Budki z posiadanych przez klub Koalicji Obywatelskiej informacji wynika, że powierzchnia sali posiedzeń to ok. 800 m kw. "Przyjmując, że zgodnie z wytycznymi rządu w obiektach handlowych oraz miejscach kultu religijnego może przebywać 1 osoba na 15 (m kw.), w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, informuje Panią Marszałek, że nie akceptujemy tej formy organizacji pracy Posłów w Sejmie i tak drastycznego ograniczenia naszego udziału w posiedzeniach na Sali Plenarnej" - podkreśla Budka. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

autor: Marta Rawicz