Funkcjonujący od 1964 roku Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny (BiH), który jest obecnie najwyższą instancją sądową tego państwa, uznał w środę wprowadzony tam zakaz wychodzenia z domu w związku z zagrożeniem koronawirusem za sprzeczny z konstytucją.

W efekcie rozpatrzenia skargi, złożonej przez grupę mieszkańców z autonomicznej bośniacko-chorwackiej części BiH, Trybunał orzekł, że obowiązujący w całej Bośni i Hercegowinie, na razie do końca kwietnia, zakaz przebywania na wolnym powietrzu osób w wieku ponad 65 lat i poniżej 18 lat narusza prawo obywateli do swobodnego poruszania się, co gwarantuje im również Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Polecił jednocześnie rządowi i obronie cywilnej bośniacko-chorwackiej części państwa, by w ciągu pięciu dni anulowały ogłoszony pod koniec marca zakaz. Potwierdził przy tym zasadność innych zarządzonych restrykcji, w tym ograniczenia kontaktów międzyludzkich.

Szef wspomnianej służby Fahrudin Solak zadeklarował uznanie tego orzeczenia, zaznaczając, że jest ono ostateczne i wiążące.

Do Trybunału zwrócili się tylko mieszkańcy federacji bośniacko-chorwackiej w BiH, choć zaskarżony zakaz rozciąga się także na będącą drugą autonomiczną częścią państwa Republikę Serbską w BiH. Podobnie jak gdzie indziej spowodował on w Bośni i Hercegowinie poważne szkody gospodarcze. Zarejestrowano tam dotąd 1368 potwierdzonych przypadków nosicielstwa koronawirusa oraz 53 zgony osób zarażonych.