Dziesięć obwodów do głosowania ustanowiono na terenie Wielkiej Brytanii do przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich w Polsce. Ambasada RP poprzez media społecznościowe zachęca do rejestracji poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl bądź telefonicznie, mailowo, pisemnie, ustnie lub faksem.

Zgodnie z opublikowaną przez MSZ listą, 3 obwody będą na terenie Ambasady RP w Londynie, po dwa w wydziale konsularnym ambasady, konsulatach generalnych w Manchesterze i w Edynburgu, oraz jeden w konsulacie generalnym w Belfaście.

Ambasada RP poprzez media społecznościowe zachęca do rejestracji, której można dokonywać poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl bądź telefonicznie, mailowo, pisemnie, ustnie lub faksem w konsulatach właściwych dla miejsca zamieszkania.

Jak informuje MSZ, wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta PR zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów w formie głosowania korespondencyjnego.

Reklama

W czasie październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce na terenie Zjednoczonego Królestwa (wliczając w to nienależącą do niego, lecz podległą bezpośrednio brytyjskiej koronie wyspę Jersey) utworzono 54 obwody głosowania. Do udziału w wyborach zarejestrowała się wówczas - w zdecydowanej większości elektronicznie - rekordowa liczba prawie 98 tys. obywateli polskich. W przytłaczającej większości głosowali oni jednak osobiście.

Obecnie obowiązujące w Wielkiej Brytanii restrykcje wprowadzone z powodu koronawirusa pozostaną w mocy co najmniej do pierwszego tygodnia maja, tym niemniej jest bardzo prawdopodobne, że w czasie, gdy planowane są wybory prezydenckie w Polsce ograniczenia w kontaktach społecznych nie zostaną zniesione.