W polskim modelu pomocy społecznej i wsparcia socjalnego Domy Pomocy Społecznej są prowadzone bezpośrednio przez samorządy, ale w obliczu epidemii część samorządów usiłuje przerzucić odpowiedzialność na rząd - stwierdziła w oświadczeniu przesłanym PAP rzecznik PiS Anita Czerwińska.

"Nie ma rządowych DPS-ów, gdyż ich prowadzenie to zadanie własne samorządów. Oznacza to, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może je wspierać, jak czyni to rząd PiS, ale obowiązek organizacji i zapewnienia realizacji zadań, również w sytuacjach kryzysowych, leży po stronie samorządów. Rząd PiS bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli" - dodała.

Czerwińska oświadczyła, że rząd podejmuje działania "w każdym przypadku Domu Pomocy Społecznej wymagającego wsparcia".

"Bardzo niepokojące jest podejście niektórych samorządów do tej kwestii. Część samorządów domaga się jak największej niezależności i decentralizacji, także w kształtowaniu pomocy i opieki dla podopiecznych DPS-ów (drugi punkt z 21 tez samorządowych), ale w obliczu problemów, jak epidemia, usiłuje przerzucić odpowiedzialność na rząd dezinformując przy tym opinię publiczną" - dodała, nawiązując do tez samorządowych podpisanych 4 czerwca ubiegłego roku przez przedstawicieli samorządowców.

"Obecna sytuacja ujawnia niewydolność niektórych samorządów w zapewnieniu tego, co najważniejsze, ochrony zdrowia i życia obywateli" - oceniła rzecznik PiS.