Parlament Europejski przegłosował w piątek przekierowanie niewykorzystanych dotychczas środków z funduszy spójności na walkę z pandemią i jej skutkami. UE będzie finansowała 100 proc. wydatków, bez wkładu ze strony państw członkowskich.

Zatwierdzone przez eurodeputowanych zmiany umożliwią państwom członkowskim przekazywanie środków między trzema głównymi funduszami spójności: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności, a także między różnymi kategoriami regionów oraz między poszczególnymi obszarami priorytetowymi funduszy.

W roku budżetowym 2020-2021 możliwe będzie pełne finansowanie programów polityki spójności związanych z Covid-19 ze środków UE. Oznacza to, że do uruchomienia środków z unijnej kasy nie będzie konieczne sięganie po fundusze krajowe. Z wcześniejszych informacji Komisji Europejskiej wynika, że w skali całej UE dostępnych jest jeszcze 37 mld euro, z czego Polska ma w tej puli 7,4 mld euro.

Uproszczone będzie również zatwierdzanie programów, co ma przyspieszyć ich realizację. Ponadto przegłosowane zmiany ułatwiają korzystanie z instrumentów finansowych i pozwalają na uproszczony audyt.

Eurodeputowani poparli też mechanizmy, które mają na celu zniwelowanie wpływu pandemii na sektor rybołówstwa i hodowli ryb. Chodzi m.in. o wsparcie dla rybaków, którzy muszą tymczasowo zaprzestać działalności, pomoc finansową dla hodowców w przypadku zawieszenia lub zmniejszenia produkcji, wsparcie dla organizacji producentów w zakresie tymczasowego składowania, a także bardziej elastyczny przydział krajowych funduszy operacyjnych. Europarlament zatwierdził również zmiany, które mają pozwolić na udzielenie wsparcia nowym rybakom i rybakom łowiącym bez łodzi.

Europarlament przegłosował ponadto specjalne środki gwarantujące dalsze funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zajmuje się on wspieraniem krajów UE udzielających pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Zmiany zakładają możliwość finansowania wyposażenia pracowników i wolontariuszy w sprzęt ochronny, tymczasowe współfinansowanie w 100 proc. z budżetu UE oraz uproszczenia w zakresie sprawozdawczości i audytu podczas pandemii.

PE poparł też propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą odroczenia o rok stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Cel to umożliwienie państwom członkowskim, instytucjom zdrowia publicznego i branży zajęcie się w pierwszej kolejności walką z koronawirusem.

Aby zmiany weszły w życie, formalnie musi je jeszcze zatwierdzić Rada UE, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich.