W związku z epidemią koronawirusa w Pradze nie odbyło się w środę spotkanie szefów MSZ Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Partnerstwa Wschodniego. Na wideokonferencji szefowie dyplomacji V4 opowiedzieli się za wsparciem finansowym państw PW kwotą 250 tys. euro.

Szefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Czech, Węgier i Słowacji m.in. ocenili, że Unia Europejska powinna przeznaczyć dla państw Partnerstwa Wschodniego 140 mln euro w ramach pilnej pomocy oraz kolejnych 700 mln euro na złagodzenie kryzysu społeczno-gospodarczego, wywołanego przez epidemię.

V4 zadeklarowała także, że przekaże z Funduszu Wyszehradzkiego 250 tys. euro na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajów PW.

Program o nazwie „V4 East Solidarity” będzie koncentrować się na wzmocnieniu systemu ochrony zdrowia, programach społecznych i wsparciu dla najsłabszych grup obywateli w krajach Partnerstwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina).

Ministrowie rozmawiali także o planowanym na czerwiec w Pradze szczycie Partnerstwa Wschodniego, na którym ma być przyjęta nowa wizja dla polityki sąsiedztwa UE. Ministrowie uznali, że należy wspierać kraje PW, które są zainteresowane integracją z UE i jej wspólnym rynkiem. Poparli m.in. pomysł utworzenia Agencji Inwestycji Partnerstwa Wschodniego.

We wspólnej deklaracji zapisano także potępienie niezgodnej z prawem międzynarodowym rosyjskiej aneksji Krymu oraz Sewastopola oraz wezwano do wprowadzenia w życie tzw. mińskich porozumień pokojowych.