Ok. 300 rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczych, które współpracują z Fundacją Orlen, może ubiegać się o grant w wysokości do 3 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego pomagającego w domowej edukacji. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia - podał we wtorek PKN Orlen.

Informując o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu grantowego "Komputer dla Rodzinnego Domu Dziecka", płocki koncern wyjaśnił, iż szczegóły akcji można znaleźć na internetowej stronie www.fundacja.orlen.pl. Sprzęt komputerowy, który trafi do placówek ma pomóc dzieciom w nauce on-line w okresie epidemii koronawirusa.

"Fundacja Orlen wesprze rodzinne domy dziecka w zakupie komputerów niezbędnych do nauki uczniów w okresie zawieszenia zajęć w szkołach. Każda współpracująca z Fundacją placówka może ubiegać się o grant w wysokości do 3 tys. zł na zakup sprzętu elektronicznego, pomagającego w domowej edukacji" - zapowiedział PKN Orlen.

Dodał, iż w ramach programu grantowego "Komputer dla Rodzinnego Domu Dziecka" ok. 300 placówek znajdujących się pod opieką Fundacji Orlen „może złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do pracy zdalnej w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych", a uzyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów, czy akcesoriów komputerowych.

"W tym trudnym czasie izolacji pomocy potrzebują nasi podopieczni z rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Większość tych ośrodków stanowią rodziny wielodzietne, gdzie znajduje się nawet ośmioro dzieci w wieku szkolnym" – podkreśliła Marta Soluch, członek zarządu Fundacji Orlen, cytowana w komunikacie płockiego koncernu.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że w rodzinach wielodzietnych często brakuje narzędzi do nauki on-line, a dzieci muszą dzielić tam dostęp do komputera z resztą domowników. "Dlatego chcielibyśmy pomóc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości i umożliwić naszym podopiecznym dostęp do systemu zdalnej edukacji" – podkreśliła Soluch.

PKN Orlen przypomniał, że Fundacja Orlen od początku swego istnienia otacza opieką rodzinne domy dziecka, "wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój". Jak zaznaczył płocki koncern, udzielana pomoc jest kompleksowa i obejmuje m.in. darowizny na leczenie i rehabilitację, a także finansowanie podstawowych potrzeb, jak np. obiady w szkole czy wyprawki.

"Każdego roku Fundacja organizuje też dla swoich podopiecznych letni i zimowy wypoczynek. Ważnym aspektem wsparcia opieki zastępczej jest również organizowana corocznie konferencja dla wychowawców rodzinnych domów dziecka" - wspomniał PKN Orlen. Według płockiego koncernu, w 2019 r. na działania na rzecz rodzinnych domów dziecka Fundacja Orlen przeznaczyła ponad 1 mln zł.