„Porażkę poniosły w szczególności Unia Europejska i Komisja Europejska” – powiedział Zeman. Jego zdaniem sprzeciw przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen wobec zamykania wewnętrznych granic Unii przyczynił się do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prezydent wyraził zadowolenie z zamknięcia granic przez Czechy.

Zdaniem Zemana europejskie państwa narodowe przetrzymały kryzys. „Nie wszystkie, ale nasze tak” – powiedział.

Uznał, że pandemia wykazała niezdolność UE do prowadzenia skoordynowanych działań. Podkreślił, że UE nie ma planu na ewentualność pandemii, lecz taki plan powinien powstać. Zasady postępowania UE i jej polityków muszą się zmienić - zaznaczył.

„Postarajmy się, żeby Unią Europejską kierowali ludzie tacy jak jej +ojcowie założyciele+, a nie ci szarzy urzędnicy” – powiedział Zeman.