MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju jutro przekaże projekt specustawy który wprowadzi część rozwiązań dotyczącej "Tarczy Antykryzysowej" prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Radzie Dialogu Społecznego, poinformował resort na Twitterze.
"Jutro projekt specustawy, który wprowadzi część rozwiązań #TarczaAntykryzysowa, przekażemy prezydentowi @AndrzejDuda i Radzie Dialogu Społecznego. W poniedziałek - nadzwyczajne posiedzenie #RDS z udziałem @JEmilewicz i @MarlenaMalag, a następnie projektem zajmie się rząd" - podał resort.
Wcześniej podano, że na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:
- Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;
- Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;
- Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;
- Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;
- Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.
Jak podał wcześniej resort rozwoju, kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej to:
- 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
- Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
- Dopłaty BGK do odsetek kredytów - z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
- Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
- Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
- Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
- Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
- Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
- Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
- 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
- Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
- Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
- Możliwość odroczenia danin publicznych - PIT, CIT, VAT, składek na ZUS - bez opłat i odsetek.
- Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
- Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
- Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
- Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK - od 1 lipca 2020 r.
- Przesunięcie płatności za media.
- Ochrona konsumentów.
- Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
- Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.
(ISBnews)