MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydentaWarszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju jutro przekaże projekt specustawy który wprowadzi część rozwiązań dotyczącej "Tarczy Antykryzysowej" prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Radzie Dialogu Społecznego, poinformował resort na Twitterze.

"Jutro projekt specustawy, który wprowadzi część rozwiązań #TarczaAntykryzysowa, przekażemy prezydentowi @AndrzejDuda i Radzie Dialogu Społecznego. W poniedziałek - nadzwyczajne posiedzenie #RDS z udziałem @JEmilewicz i @MarlenaMalag, a następnie projektem zajmie się rząd" - podał resort.

Wcześniej podano, że na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

- Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;

- Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;

- Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;

- Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;

- Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

Jak podał wcześniej resort rozwoju, kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej to:

- 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

- Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

- Dopłaty BGK do odsetek kredytów - z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .

- Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

- Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

- Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.

- Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

- Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.

- Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

- 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

- Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.

- Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.

- Możliwość odroczenia danin publicznych - PIT, CIT, VAT, składek na ZUS - bez opłat i odsetek.

- Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

- Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

- Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

- Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK - od 1 lipca 2020 r.

- Przesunięcie płatności za media.

- Ochrona konsumentów.

- Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.

- Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

(ISBnews)