Pielęgniarki i położne powołały Zespół Zarządzania Kryzysowego, by wspierał je w pracy w czasie epidemii koronawirusa. W całym kraju uruchamiane są też zespoły kryzysowe działające przy okręgowych izbach – poinformowała w komunikacie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Jak przypomniała NIPiP, pielęgniarki i położne to grupa zawodowa, która z racji wykonywanej pracy znajduje się w najbliższym kontakcie z pacjentem i obecnie potrzebuje wsparcia we wszelkich działaniach związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa.

Zadaniem zespołu jest m.in. koordynacja pracy zespołów kryzysowych tworzonych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych. W skład takich zespołów wchodzą: przewodniczący, członkowie prezydium okręgowych izb, pielęgniarki epidemiologiczne, prawnicy.

Reklama

Zespół kryzysowy ma monitorować sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wypracowywać rozwiązania i rekomendacje dotyczące przepisów prawnych, by zapewniać bezpieczeństwo pacjentom oraz pielęgniarkom i położnym, ściśle współpracować z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wszelkich uregulowań prawnych. Ma także informować tę grupę medyczną o nowych rozwiązaniach, a także zapewniać jej wsparcie psychologiczne i prawne.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP na bieżąco informuje na stronie www.nipip.pl/koronawirus/ o podejmowanych działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.