Czeski rząd zadecydował w piątek, że ze względu na koronawirusa od poniedziałku obywatele Czech i mieszkający w tym państwie cudzoziemcy z prawem stałego pobytu nie będą mogli wyjeżdżać za granicę. Zakaz ten nie dotyczy osób pracujących w strefie przygranicznej.

Również od poniedziałku cudzoziemcom nie będzie wolno odwiedzać Czech z wyjątkiem obcokrajowców, którzy mają tam prawo stałego pobytu lub ich przyjazd leży w interesie państwa. Cudzoziemcy mogą swobodnie opuszczać Czechy.

"Uchwaliliśmy dalsze przedsięwzięcia w celu ochrony zdrowia obywateli" - oświadczył po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu premier Andrej Babisz.

Wicepremier Karel Havliczek poinformował, że do Republiki Czeskiej będą mogły przylatywać wyłącznie samoloty wiozące czeskich obywateli.

Od piątku w południe obowiązek dwutygodniowej kwarantanny rozciągnięto na wszystkich obywateli powracających z krajów wysokiego ryzyka. Za zlekceważenie tego obowiązku grozi grzywna do 3 mln koron (503 tys. złotych). 15 wspomnianych krajów to Chiny, Iran, Korea Południowa, Włochy, Hiszpania, Austria, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania i Francja. Według operatorów telefonii komórkowej, w państwach tych przebywa obecnie 205 tys. Czechów, z czego 196 tys. w Europie.

Rozporządzenie rządu nadało moc prawną decyzji minister sprawiedliwości Marie Beneszovej, by wciągnąć zakażenie koronawirusem na listę chorób, których świadome szerzenie jest przestępstwem.

Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek określił uchwalone w piątek przedsięwzięcia jako bardzo twarde. "Tym niemniej są to przedsięwzięcia, które naszym zdaniem mogą się w zasadniczy sposób przyczynić do ograniczenia szerzenia się koronawirusa" - powiedział.

Inne wprowadzone restrykcje to między innymi wstrzymanie transgranicznych kolejowych, autobusowych i wodnych przewozów pasażerskich. Przez granicę można obecnie przejeżdżać tylko samochodem. Przylatujące z zagranicy samoloty przyjmuje wyłącznie międzynarodowy port lotniczy Pragi.

Według oficjalnych danych, w Czechach wykryto dotąd 120 nosicieli koronawirusa; nie odnotowano zgonu u osoby zakażonej Covid-19.