Senat rozpoczął w piątek prace nad rządową ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rząd przekazał ją Sejmowi wieczorem w niedzielę, a izba niższa uchwaliła ją w poniedziałek. Następnie połączone senackie komisje: zdrowia i ustawodawcza w czwartek wieczorem, po uprzednim wysłuchaniu wielu uwag środowiska lekarskiego, farmaceutycznego, pracodawców rekomendowały jej przyjęcie bez poprawek z zastrzeżeniem jednak, że prace nad jej nowelizacją rozpoczną się w Senacie już w przyszłym tygodniu, ponieważ zapisy wymagają poszerzenia i uściślenia w wielu obszarach. Pilne jej uchwalenie, jak wskazali przedstawiciele senackich komisji, jest jednak konieczne ze względu na fakt, że choroba rozprzestrzenia się nie tylko na świecie, ale również w Europie, a w tym tygodniu odnotowano pierwszy jej przypadek również w Polsce.

Pracodawcy, w czasie czwartkowego posiedzenia połączonych senackich komisji, podkreślali z kolei, że nowe przepisy nie uwzględniają wielu kwestii, np. rekompensat dla przedsiębiorców, ich zabezpieczenia finansowego na wypadek przestoju w produkcji czy świadczeniu usług. Z kolei Naczelna Izba Lekarska apeluje, by wprowadzić np. przepis, który umożliwi wszystkim podmiotom leczniczym zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych. Obecnie w ten sposób zakupów dokonują jedynie zakłady lecznicze podmiotów leczniczych.

Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego; wypłatę zasiłków za czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków; wydawanie poleceń przez wojewodę organom administracji; wyłączenia przepisów prawa budowlanego czy ustawy o zamówieniach publicznych. Na jej mocy żołnierze służby czynnej będą mogli wykonywać dodatkowe zadania; uproszczone ma zostać przekazywanie asortymentu przez Agencję Rezerw Materiałowych.

Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Klaudia Torchała