Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi dziewięcioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

W liście wszystkich kandydatów zapytano o:

1) Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?

2) Jeśli zostanie Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?

3) Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

List do kandydatów na prezydenta
pobierz plik