Procedowana w tej chwili w Senacie specustawa dotycząca rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest przygotowana na specjalny czas. Zabezpiecza na wypadek najgorszego scenariusza – powiedział PAP wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.

To jest specustawa na specjalny czas. Wiemy, że może rozwinąć się epidemia koronawirusa, stąd te regulacje zawarte w ustawie są tylko na ten przypadek. Nie będą działały w innych zupełnie okolicznościach” – wyjaśnił.

Jego zdaniem to „zrobienie trzech kroków do przodu”, na wypadek czarnego scenariusza, choć - jak zastrzegł – trudno w tej chwili przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja.

„Można polemizować oczywiście, czy aż tak drastyczne środki potrzebne są w tej ustawie” – powiedział. Zaznaczył jednak, że zapisy ustawy będą obowiązywać tylko w konkretnym przypadku, czyli w sytuacji zapobiegania, rozprzestrzeniania się, zwalczania skutków choroby COVID-19.

Ustawa została przygotowana przez rząd i w poniedziałek 2 marca przyjęta przez Sejm w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie, również wobec dynamicznego wzrostu zachorowań w Europie.

Wprowadza m.in. możliwość zdalnej pracy w czasie kwarantanny. Pozwala na wypłacanie zasiłków rodzicom przez dodatkowe 14 dni za czas zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły w przypadku wprowadzenia kwarantanny. Zwalnia z kontroli na lotniskach służby medyczne, które będą musiały udzielić pomocy potencjalnym chorym.

Ponadto, w pewnych określonych przypadkach, wyłącza stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych, ale jedynie w odniesieniu do zamówień, które mają pomóc w przeciwdziałaniu COVID-19. Poszerza równocześnie kompetencje wojewodów w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne będzie m.in. wykorzystanie środków transportu innych niż publiczne.