W parlamencie znajduje się projekt ustawy przywracającej stanowisko radcy handlowego - pisze środowa "Rzeczpospolita". Chodzi o wniesioną poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej zakładającą powrót radców handlowych do polskich ambasad.

"Wniesiona po cichu poprawka do projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej zakłada powrót radców handlowych do polskich ambasad. Poprawkę do ustawy dodano po cichu. W zawieszonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie ustawy z 15 stycznia jeszcze tych zapisów nie ma, 22 stycznia nagle się pojawiają, a następnie wspomina je w opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Senat odrzucił właśnie ustawę w całości i wróciła ona do Sejmu" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak pisze "Rz", poprawka to zapis ust. 2a, dodany do art. 9 ustawy o działach administracji rządowej. Minister właściwy ds. gospodarki (dziś minister rozwoju) będzie mógł tworzyć stanowiska radców handlowych w placówkach zagranicznych, w porozumieniu z MSZ. Radcy dostaną też status dyplomatyczny.

"Projekt wprowadzi więc dodatkowy system placówek promujących polską gospodarkę za granicą, a radcowie mogą wejść w kompetencje zagranicznych biur handlowych prowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Handlu. To odwrót od rewolucji, którą miała wprowadzić reforma PAIH, likwidująca od 2017 r. wszystkie powszechnie krytykowane wydziały promocji i handlu przy ambasadach. Na ich miejsce PAIH w dwa lata otworzyła 70 zagranicznych biur handlowych, co kosztowało w ciągu pierwszego półtora roku ok. 120 mln zł" - czytamy.