Średnia dla całej Unii Europejskiej w 2018 r. wyniosła 9,5 proc., co oznacza wzrost w porównaniu do 2008 r., gdy wynosiła ona 8,6 proc.

Najwyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród pełnoletnich pracowników odnotowano w Rumunii (15,3 proc.), Luksemburgu (13,5 proc.), Hiszpanii (12,9 proc.) i we Włoszech (12,2 proc.). O ile jednak w wypadku Luksemburga nastąpił wzrost o 4 punkty procentowe, w wypadku Włoch - o 3,2 p.p i Hiszpanii - o 1,6 p.p., to Rumunia odnotowała spadek o 2,4 p.p.

Za zagrożonych ubóstwem uznano pracowników, których dochody (wynagrodzenia po uwzględnieniu świadczeń socjalnych) są szacowane poniżej 60 proc. mediany dla danego kraju.

W Wielkiej Brytanii, która - zgodnie z komunikatem Eurostatu opublikowanym na jego stronie w sobotę - po raz ostatni została uwzględniona w statystykach unijnych, odsetek pracowników zagrożonych ubóstwem wynosi 11,3 proc., w Grecji - 11 proc. Jeśli chodzi o Polskę, odsetek zatrudnionych, którym grozi ubóstwo, wyniósł w 2018 r. 9,7 proc., co oznacza spadek o 1,8 p.p. W 2008 r. ten wskaźnik wynosił w naszym kraju 11,5 proc.

Na drugim biegunie sytuują się: Finlandia, gdzie zagrożonych ubóstwem jest 3,1 proc. zatrudnionych powyżej 18 roku życia, Czechy - 3,4 proc., Irlandia - 4,9 proc. Belgia i Chorwacja - po 5,2 proc. oraz Dania - 5,4 proc.

Jeśli chodzi o całość Unii Europejskiej, Eurostat zwraca uwagę w swym komentarzu na większe zagrożenie ubóstwem wśród pracowników zatrudnionych na czas określony. W 2018 roku pracownicy z tej grupy byli trzykrotnie bardziej zagrożeni ubóstwem (16,2 proc. ) niż ci, którzy byli zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony (6,1 proc.).

Jeśli chodzi o niepełny wymiar godzin relacja ta kształtuje się 15,7 proc. (pełny etat) i 7,8 proc. (zatrudnienie w niepełnym wymiarze).

W ciągu ostatniej dekady liczba pracowników zagrożonych ubóstwem wzrosła w większości krajów UE. Najbardziej w Luksemburgu (o 4,1 punktów procentowych), we Włoszech (o 3,2 punktu), w W. Brytanii (o 2,8 punktu), na Węgrzech (o 2,6 punktu ) i w Bułgarii ( o 2,4 punktu ).

Kraje, w których najbardziej zmniejszyło się zagrożenie pracowników ubóstwem, to Grecja, gdzie odsetek zagrożonych zmalał o 3,3 punktu procentowego, Łotwa i Rumunia - o 2,4 p.p., Portugalia - o 2,1 p.p. i Finlandia - o 2 p.p.