W listopadzie liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy UE na głównych europejskich szlakach migracyjnych spadła o 25 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, do około 14,4 tys. – informuje unijna agencja Frontex.

Łącznie na wszystkich europejskich szlakach migracyjnych liczba nielegalnych przekroczeń unijnej granicy w pierwszych 11 miesiącach br. była o 10 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 124,6 tys.

Mimo że liczba nielegalnych migrantów, którzy przedostali się do granic UE we wschodniej części Morza Śródziemnego w listopadzie, spadła o 20 proc. w porównaniu do października, do około 9,7 tys., na szlak ten nadal przypadły dwie trzecie wszystkich wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy UE.

Pomimo spowolnienia w listopadzie – które, jak informuje Frontex, nastąpiło w dużej mierze z powodu złych warunków pogodowych - łączna liczba wykrytych przekroczeń granicy w tym regionie w pierwszych 11 miesiącach br. była o 42 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła ponad 74,1 tys.

W 2019 r. na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego Afgańczycy stanowili prawie jedną trzecią wykrytych migrantów, podczas gdy Syryjczycy - jedną czwartą.

Liczba nielegalnych migrantów przekraczających granicę w zachodniej części Morza Śródziemnego w listopadzie spadła o 80 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 950 osób.

W okresie styczeń-listopad tym szlakiem do UE dotarło 22,2 tys. nielegalnych migrantów, czyli o ponad połowię mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Marokańczycy stanowili 28 proc. migrantów na tej trasie w pierwszych 11 miesiącach br., Algierczycy - 17 proc.

Liczba migrantów przedostających się do UE przez środkową część Morza Śródziemnego w listopadzie wyniosła blisko 1,2 tys., czyli 46 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. W ciągu pierwszych 11 miesięcy roku było ich prawie 13,2 tys., co stanowi spadek o 43 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Najczęściej do UE tym szlakiem próbują się przedostać obywatele Tunezji, Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Pakistanu.

W listopadzie odnotowano ponad 1,9 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy na Bałkanach Zachodnich. W ciągu pierwszych 11 miesięcy było to ponad 10,6 tys., tj. dwa razy więcej niż przed rokiem. Prawie połowę migrantów wykrytych na tej trasie stanowili obywatele Afganistanu.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/