Jak napisano w dekrecie, który został oficjalnie opublikowany w sobotę, kredyt zostanie zaciągnięty jeszcze w 2019 r. „w celu spłaty i obsługi długu państwowego, podtrzymania rezerw walutowych Białorusi”. Ma także sprzyjać rozwojowi handlu między Białorusią i Chińską Republiką Ludową.

Z dokumentu wynika, że kredyt zostanie udzielony na pięć lat, a podpisze go ze strony białoruskiej ministerstwo finansów.

Białoruś planowała w tym roku pozyskać 600 mln dol. w ramach rosyjskiego kredytu, jednak Moskwa do tej pory nie podjęła decyzji w sprawie pożyczki. W czerwcu białoruski minister finansów Maksim Jermałowicz mówił, że „Rosja łączy przyznanie Białorusi kredytu w wys. 630 mln dol. z procesami integracyjnymi”.

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)