Po nagrodach Grand Press dla dziennikarzy DGP czas na kolejne wyróżnienia. Patryk Słowik i Jakub Styczyński otrzymali nagrodę im. Władysława Grabskiego w kategorii felieton i analiza.

Narodowy Bank Polski organizuje konkurs dziennikarzy, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagrodą główną jest tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2019 r.”. Otrzymał ją Rafał Woś z „Tygodnika Powszechnego”, współpracujący z "Dziennikiem Gazetą Prawną" jako felietonista.

Kapituła może także przyznać nagrody każdej z pięciu kategorii konkurso­wych oraz dwa wyróżnienia:

  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
  • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
  • Felieton lub analiza,
  • 100 lat złotego,
  • Problematyka regionalna.
Reklama

Nagrody przyznawane są za najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych w okresie 30 września 2018 r. do 29 września 2019 r. Do konkursu można było zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim.

W tym roku nagrodę w kategorii "felieton i analiza" otrzymali dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej Patryk Słowik i Jakub Styczyński za tekst „Jak przejąć spółkę, czyli co różni firmę od kiełbasy”.

LINK DO NAGRODZONEGO TEKSTU >>>>