Jan Grabiec (KO) został jednogłośnie wybrany w czwartek na szefa sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Grabiec dostał 16 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Na wiceprzewodniczących komisji zostali - również jednogłośnie - wybrani posłowie PiS Witold Czarnecki oraz Jarosław Gonciarz.

Jak powiedział PAP zaraz po wyborze nowy przewodniczący, plany pracy komisji na nową kadencję chce on najpierw przedyskutować na posiedzeniu merytorycznym. "Chciałbym, żeby to były plany wspólne całej komisji" - zaznaczył.

Według Grabca, posiedzenie to mogłoby się odbyć w przyszłym tygodniu, zależnie od kalendarza prac rządu.

Jan Grabiec był posłem także w poprzedniej kadencji. W 2015 r. pełnił także przez kilka miesięcy funkcję wiceministra administracji i cyfryzacji. Według informacji podanej na stronie tego resortu, Jan Grabiec urodził się 2 listopada 1972 r. Ukończył studia filozoficzne na UKSW w Warszawie. Po ukończeniu studiów w latach 1996 - 2002 był asystentem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i współpracownikiem projektu naukowo-badawczego dotyczącego integracji europejskiej: Studium Generale Europa. Był także radnym miasta Legionowo, a następnie zastępcą prezydenta miasta w latach 1998-2006. W latach 2006-2015 sprawował urząd Starosty Legionowskiego.

W skład komisji w rozpoczynającej się kadencji Sejmu wchodzi 17 posłów: ośmioro z PiS (w tym jedyna kobieta w komisji - Barbara Dziuk), jeden z klubu PSL-Kukiz’15, pięciu z klubu KO i trzech z Lewicy.