Pierwsze nieoficjalne wyniki exit poll wskazują na wygranego wyborów parlamentarnych - PiS. Na Zjednoczoną Prawicę głosowało 43,6 proc. Jak wypadli inni?

Na kolejnym miejscu jest Koalicja Obywatelska (PO+, .Nowoczesna+, Samorządowcy), na którą zagłosowało 27,4 proc. wyborców.

Lewicę (SLD, Wiosna, Razem) poparło 11,9 proc.

Próg wyborczy przekroczyła Koalicja Polska czyli PSL i Kukiz '15 wynikiem 9,6 proc. oraz Konfederacja/ Korwin i Narodowcy - 6,4 proc. głosów

Co to oznacza jeśli chodzi o mandaty?

PiS ma samodzielną większość - 239 mandatów. Koalicja Obywatelska - 130 , Lewica 43, PSL - 34 oraz Konfederacja 13 mandatów.

Kogo wybieramy?

Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

Relację na żywo czytaj na dziennik.pl >>>>

Do Senatu wybiera się 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić tylko 1 kandydata w danym okręgu, wyborca też oddaje głos na 1 kandydata.

Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą

Jak głosujemy?

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Sprawdź ogólne zasady wyborów >>>>>

Ile trwa kadencja Sejmu i Senatu?

Kadencje Sejmu i Senatu trwają 4 lata. Rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Wybory do Senatu: Jak przebiegają, kto je wygrywa. Najważniejsze informacje dla wyborcy [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ] >>>>>

Wybory do Sejmu a wybory do Senatu - czym się różnią?

Zasadniczą różnicę między wyborami do Sejmu a wyborami do Senatu stanowi fakt, że pierwsze odbywają się w systemie proporcjonalnym a drugie - w systemie większościowym. W przypadku systemu proporcjonalnego mandaty są dzielone między komitetami wyborczymi, które zdobyły największe poparcie. Zastosowanie przy tym ma tzw. metoda d'Hondta, zgodnie z którą:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu,

2) każdej liście przyznaje tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

Więcej na temat wyborów do Sejmu i Senatu tutaj >>>>>

W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju.

Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów.

Wybory do Sejmu: Wszystko, co powinieneś wiedzieć jako wyborca [DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ] >>>>>