Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) a negatywnie 16 proc. – wynika z najnowszego badania CBOS. Znaczna część ankietowanych (41 proc.) nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

Autorzy badania zwracają uwagę, że opinie o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich są trochę gorsze niż sześć miesięcy temu, kiedy to ostatni raz przeprowadzono badania na ten temat. Obecnie działalność RPO pozytywnie ocenia ponad dwie piąte Polaków (43 proc., od marca spadek o dwa punkty procentowe), a negatywnie – 16 proc. (wzrost o 3 punkty).

Znaczna część ankietowanych (41 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii w tej kwestii.

Reklama

Z badania wynika, że o działalności RPO częściej niż przeciętnie pozytywnie wypowiadają się badani, którzy zamierzają w zbliżających się wyborach parlamentarnych zagłosować na Koalicję Obywatelską lub Sojusz Lewicy Demokratycznej, oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne. Natomiast negatywnie pracę RPO oceniają zwolennicy PiS i osoby identyfikujące się z prawicą.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 12–19 września 2019 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.