Projektem dostosowującym obliczanie wartości PKB do statystycznego podziału terytorialnego kraju zajęli się w czwartek posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

"Zmiana ma charakter czysto techniczny, jest związana z wejściem nowej, wspólnej dla wszystkich klasyfikacji terytorialnej dla celów statystycznych. To jest klasyfikacja europejska (...), która definiuje obwody statystyczne. (...) W tej ustawie mówimy o przygotowaniu statystyk dotyczących Produktu Krajowego Brutto" - opisywał posłom szef Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut.

Projektowana ustawa przewiduje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie dokonywał obliczenia średniej wartości PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Następnie średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana tak jak ma to miejsce obecnie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jak podaje GUS, klasyfikacja NUTS została formalnie wprowadzone w Polsce 26 listopada 2005 roku, w momencie wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2018 roku w Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS: NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek, NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części) – 17 jednostek i NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 73 jednostki.(PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś