W piątek 9 sierpnia Sejm będzie kontynuował obrady, które rozpoczęły się w środę, 31 lipca.

Według wstępnego planu posiedzenia Sejm ma zebrać się 9 sierpnia o godzinie 15. W porządku obrad znalazło się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Powodem zniesienia podatku - według argumentacji rządu - jest fakt, że wbrew prognozom nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego.

Posłowie mają też debatować nad rządowym projektem ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. oraz nad poselskimi projektami uchwał: w sprawie ustanowienia roku 2020 "Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku" (złożony przez grupę posłów PO-KO) oraz w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (złożony przez grupę posłów Kukiz'15).

Reklama

Sejm rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych autorstwa grupy posłów PiS, który ma umożliwić tworzenie, przekształcanie i likwidowanie oddziałów zamiejscowych i innych podmiotów zależnych PISM w kraju i za granicą. Oddziały mają być tworzone przez Instytut pod warunkiem uzyskania zgody premiera i pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Według wnioskodawców potrzeba przyznania PISM nowych kompetencji wynika z "aktualnej i niosącej wiele nowych wyzwań sytuacji międzynarodowej oraz obecnych trendów w funkcjonowaniu instytucji o podobnym profilu w innych państwach europejskich". W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie "szereg instytucji analitycznych" - m.in. działających w obszarze spraw międzynarodowych ośrodków z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Czech - "prowadzi lub jest w trakcie tworzenia swoich biur zagranicznych".

Wieczorem w piątek Sejm ma zająć się wnioskiem PO-KO o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Kandydatką klubu PO-KO do objęcia tego stanowiska jest obecna wicemarszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Złożony w ubiegły piątek wniosek był reakcją na doniesienia, że marszałek Sejmu latał z rodziną rządowym samolotem.

Wstępny harmonogram zakłada, że po debacie nad wnioskiem ws. odwołania Kuchcińskiego, w której przewidziano 5-minutowe wystąpienia przedstawicieli klubów i kół, odbędą się głosowania.(PAP)

autor: Marceli Sommer