Sejm skierował nowelę dotycząca split payment do dalszych prac w komisji


Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT został skierowany do komisji sejmowej w celu dalszego rozpatrzenia.
Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka po pierwszym czytaniu projektu ustawy skierował ją do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. "Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm na podstawie artykułu 39 ust.3 regulaminu Sejmu wyznaczył termin przedłożenia sprawozdania umożliwiającego rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu" - powiedział Tyszka.
Wiceminister finansów Tadeusz Kościński podczas debaty powiedział, że projekt ma m.in. na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Poseł Paweł Grabowski z Kukiz '15 zwrócił uwagę na pewne niekonsekwencje zapisane w uzasadnieniu do projektu, w którym z jednej strony jest napisane o ułatwieniu w prowadzeniu biznesu, a z drugiej - o dodatkowych obciążeniach dla przedsiębiorców.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment) został przesłany do Sejmu w tym tygodniu. Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), w 2019 r. dochody budżetowe wzrosną z tytułu obowiązywania tej ustawy o 239,6 mln zł, a w kolejnych latach - o 958 mln zł rocznie.
(ISBnews)