Dotarliśmy do dokumentu, z którego wynika, że śledczy uznali, iż jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa związanego z rekordową emisją arsenu w Głogowie.
Od lat sprawa zanieczyszczeń powietrza wywołuje w dolnośląskim Głogowie, wiele emocji. Z oficjalnych pomiarów wiadomo, że w powietrzu jest m.in. zbyt duże stężenie szkodliwego dla zdrowia arsenu. Nadal jednak nie wyjaśniono, kto jest za to odpowiedzialny.
Teraz może dojść do przełomu – sprawą bowiem zajęli się śledczy. Jak wynika z informacji DGP, głogowska prokuratura w maju podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie „nieumyślnego zanieczyszczenia powietrza w okresie od września 2012 r. do kwietnia 2019 r. w Głogowie w takiej ilości i postaci, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza przez emisję metali ciężkich z terenu pracy Huty Miedzi Głogów w związku ruchem tego przedsiębiorstwa, tj. o przestępstwo z art. 182 paragraf 4 k.k.”. W rozmowie z DGP Barbara Izbiańska, głogowska prokurator rejonowa, powiedziała, że gdyby nie było przesłanek do wszczęcia śledztwa, to byłaby odmowa. Zdaniem prokuratury jest uzasadnione podejrzenie, że doszło do takiej sytuacji.