26 czerwca na dodatkowym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą regulującą ceny prądu i zmianami w Karcie Nauczyciela - poinformował we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Karczewski powiedział we wtorek w Polskim Radiu, że w porządku dziennym dodatkowego posiedzenia Senat - zaplanowanego na środę, 26 czerwca - będą "ustawy, które zostały ustalone z ministerstwami, z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów". Karczewski zapowiedział, że Senat na pewno będzie pracował nad ustawami: regulującymi ceny prądu i nad zmianami w Karcie Nauczyciela.

Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek nowelę zamrażającą ceny prądu przez cały 2019 r., m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. Chodzi o poselską nowelizację "ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych".

Nowela zakłada, że ceny dla odbiorców z "grupy taryfowej G", w tym gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. Lasów Państwowych) przez cały 2019 r. będą miały zamrożone ceny energii. Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych.

W czwartek Sejm, nowelizując ustawę Karta nauczyciela, zdecydował też, że we wrześniu tego roku nauczyciele dostaną podwyżkę; średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6 proc. Nowela wprowadza też dodatek dla nauczycieli stażystów, określa minimalną wysokości dodatku za wychowawstwo i skraca ścieżkę awansu.

Projekt złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jest on realizacją porozumienia zawartego 7 kwietnia tego roku przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

W trakcie negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rząd zaproponował: prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. dla nauczycieli (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już pięcioprocentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.

Strona rządowa podpisała wówczas porozumienie w tej sprawie tylko z oświatową "Solidarnością". FZZ i ZNP odrzuciły propozycję rządową. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk