Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w czerwcu, 44 proc. osób uprawnionych do głosowania poparłoby PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem, 22 proc. głosowałoby na PO, 7 proc. na Wiosnę; progu wyborczego nie przekroczyłyby m.in. Kukiz'15, PSL i Nowoczesna - wynika z czerwcowego sondażu CBOS.
Reklama

Według sondażu frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu wyniosłaby 77 proc. - o 2 pkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. CBOS zaznacza, że to najwięcej od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych dodając, że "w przeddzień głosowania w 2015 roku liczba zdeklarowanych wyborców była o 9 punktów procentowych niższa (68 proc.) niż obecnie, a bezpośrednio po wyborach jeszcze nieco się obniżyła".

W porównaniu z majem obniżyła się liczba badanych, którzy nie są pewni, czy odwiedziliby lokale wyborcze (9 proc., spadek o 3 punkty proc.), minimalnie większy odsetek niż miesiąc temu z góry odrzuca możliwość udziału w tych wyborach (14 proc.).

W porównaniu z wynikami z maja, poparcie dla PiS spadło o 2 pkt proc. O 2 pkt proc. więcej ankietowanych niż przed miesiącem zadeklarowało chęć głosowania na PO. Notowania Wiosny poprawiły się o 1 pkt proc.

Według sondażu progu wyborczego nie przekroczyłyby: Kukiz'15 z 4 proc. poparcia (spadek o 2 pkt proc.), PSL - 3 proc. (1 pkt proc. mniej), KORWIN - 3 proc. (wzrost o 2 pkt proc.); SLD - 2 pkt proc. (bez zmian). Po 1 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na Nowoczesną, Ruch Narodowy i Partię Zieloni (w przypadku Nowoczesnej i Ruchu Narodowego bez zmian, w przypadku Zielonych - wzrost o 1 pkt proc.). Nie było wskazań na Partię Razem (w maju 1 proc. poparcia).

W kategorii "inna partia" (1 proc.) badani wymieniali najczęściej partię Fair Play Roberta Gwiazdowskiego - podaje CBOS.

Tak samo jak w maju, 11 proc. osób zapowiadających swój udział w wyborach do Sejmu i Senatu, nie wie, na którą partię oddałoby głos.

CBOS pisze, że majowych wyborów do PE, które "według zgodnych komentarzy okazały się sukcesem rządzącej koalicji, nie wpłynęły na wzrost jej notowań, co mogłoby się zdarzyć zgodnie ze znanym mechanizmem przyłączania się do zwycięzcy". "Zapewne inny charakter tych wyborów sprawił, że notowania dwóch najpopularniejszych ugrupowań przed i po głosowaniu zmieniły się tylko nieznacznie. W czerwcu poza PiS i PO jeszcze tylko Wiosna wprowadziłaby swoich przedstawicieli do parlamentu. Łączny wynik ugrupowań tworzących Koalicję Europejską (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni) wynosi 29 proc. i jest wyraźnie niższy od notowań PiS i jego koalicjantów" - pisze CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 6–13 czerwca 2019 r. na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.