Senat, który po godz. 9 rozpoczął posiedzenie, zajmie się nowelizacją Kodeksu karnego zaostrzającą kary za przestępstwa związane z pedofilią. Według noweli za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat.

Obecnie obowiązujące przepisy za zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. W myśl nowelizacji, gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przestępstwo zgwałcenia dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Zmiany przewidują też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci.

Politycy PO-KO zapowiedzieli, że złożą w Senacie wniosek o odrzucenie noweli Kk. Według nich zamiast zaostrzyć sankcje za pedofilię i jej ukrywanie, PiS uchwalił "amnestię dla pedofilów". Ich zdaniem nie da się nic poprawić w Senacie i konieczne jest odrzucenie nowelizacji Kk.

W czwartek wieczorem nowela uzyskała pozytywną opinię połączonych senackich komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Komisje zarekomendowały też 30 poprawek wniesionych w imieniu klubu PiS przez senatora Marka Pęka, z których część została zaproponowana również przez Biuro Legislacyjne Senatu. Senatorowie zarekomendowali też cztery samodzielne poprawki Biura Legislacyjnego.

Senat zajmie się także ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa jest realizacją jednego z punktów tzw. piątki PiS. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia w małych miejscowościach. Ma to przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.