Zezwolenie na realizację 24-km odcinka trasy S61 Via Baltica od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku wydał w poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Inwestycja jest zaprojektowana, prace budowlane mogą się rozpoczynać.

Wojewoda podpisał dokumenty w obecności dyrektora białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciecha Borzuchowskiego. GDDKiA w Białymstoku realizuje tę inwestycję.

Wydana decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca może zaczynać budowę od razu po otrzymaniu wydanej decyzji.

"W ten sposób rozpoczynamy jakby kolejny cykl umożliwiania wykonawcom realizacji inwestycji pod nazwą Via Baltica" - powiedział o wydanej w poniedziałek decyzji wojewoda Paszkowski. Przypomniał, że w urzędzie w trakcie procedowania są dokumenty na wydanie takich decyzji dla czterech kolejnych odcinków Via Baltica, za których budowę odpowiada białostocki oddział GDDKiA (łącznie GDDKiA w Białymstoku nadzoruje realizację 9 z 12 odcinków tej planowanej trasy).

Projekt i budowa odcinka Suwałki-Budzisko Via Baltica - wraz z obwodnicą miejscowości Szypliszki - to koszt 605,5 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z Włoch i Pizzarotti SA ze Szwajcarii, które wygrało przetarg. Inwestycja będzie się łączyć z już istniejącą obwodnicą Suwałk, która również jest fragmentem trasy Via Valtica, powstanie węzeł drogowy Suwałki-Północ.

Wojewoda powiedział, że odcinek Suwałki-Budzisko jest "bardzo ważny", bo - gdy inwestycja się zakończy - "w nowym standardzie" połączy komunikacyjnie Polskę i Litwę. Wskazał, że odcinek ten jest najdłuższym spośród dotychczas realizowanych odcinków Via Baltica, które będą sukcesywnie powstawać. Przypomniał, że gotowa jest obwodnica Suwałk, trwa budowa tzw. drugiej jezdni na już istniejącej obwodnicy Szczuczyna.

Wojewoda poinformował, że droga ekspresowa z Suwałk do Budziska będzie biegła tzw. nowym śladem. Na trasie powstanie ponad 30 różnego rodzaju obiektów inżynierskich, cztery miejsca do obsługi podróżnych. Dyrektor Wojciech Borzuchowski dodał, że nawierzchnia będzie wykonana z betonu cementowego, droga będzie dostosowana do najcięższego ruchu.

"Zadanie jest dosyć złożone i trudne. 34 obiekty inżynierskie, 24,1 km, a czas na realizację stosunkowo krótki" - mówił Wojciech Borzuchowski. Dyrektor przypomniał, że umowa z konsorcjum Pizzarotti - w systemie projektuj i buduj - była podpisana w czerwcu 2017 r. z terminem realizacji 31 miesięcy. "Łącznie Via Baltica, jako całość, powinna powstać do 2022 r. Wszystko na to wskazuje" - mówił Borzuchowski.

Jak wcześniej podawała GDDKiA, inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Connecting Facility Europe - Łącząc Europę.

Wojewoda zapowiedział, że kolejne zezwolenia na realizację kolejnych odcinków Via Baltica będą wydawane sukcesywnie, ma to być w 2019 r.

GDDKiA w Białymstoku przygotowuje się do ogłoszenia ponownego przetargu na budowę prawie 19,5 km odcinka S61 Podborze-Śniadowo. GDDKiA i wybrana w przetargu firma Rubau Polska sp. z o.o. poinformowały o wzajemnym wypowiedzeniu, odstąpieniu od realizacji tego kontraktu o wartości blisko 480 mln zł.

Wojciech Borzuchowski poinformował, że "praktycznie gotowy" jest projekt inwestycji Podborze-Śniadowo, ale nie złożono jeszcze do wojewody wniosku o wydanie zezwolenia na realizację. W nowym przetargu drogowcy będą szukać firmy, która zbuduje tę drogę.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka