Możliwość dokończenia rozpoczętych już procesów przekształcenia spółdzielni pracy na mocy dotychczasowych przepisów - zakłada poprawka Senatu do noweli Prawa spółdzielczego, którą w czwartek poparli posłowie.

Projekt nowelizacji Prawa spółdzielczego został przygotowany przez Senat. Nowela ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zakłada zniesienie możliwości "płynnego" przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Nowela zakłada, że najpierw spółdzielnia będzie musiała przejść proces likwidacji, zanim przekształci się w spółkę.

Trybunał Konstytucyjny w lipcu 2015 roku uznał niezgodność z konstytucją ustawy Prawo spółdzielcze. TK w swoim wyroku uznał, że "ustawodawca powinien zagwarantować członkom spółdzielni nieuczestniczącym w spółce przekształcanej przynajmniej zwrot pełnej wartości ich +wkładu+ w spółdzielnię pracy, czyli wpłaconego udziału członkowskiego i wkładów członkowskich, a także odpowiedniego udziału w wypracowanej nadwyżce bilansowej spółdzielni".

Zwrotowi, zdaniem TK, "powinno podlegać również wniesione wpisowe, albowiem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową, a zatem podmiot o zasadniczo odmiennym charakterze prawnym i gospodarczym, następuje wbrew woli tego członka spółdzielni".

Według TK obecnie obowiązujące Prawo spółdzielcze, po noweli z 2011 roku, tego wszystkiego nie gwarantowało.

Stąd zaproponowane przez senatorów w noweli rozwiązanie polega na uchyleniu przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. Po wprowadzeniu projektowanej regulacji zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią jej likwidację.

Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

autor: Michał Boroń