Okręg wyborczy nr 3 obejmuje Olsztyn oraz 11 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski.

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

 • Robert Winnicki - publicysta
Reklama
 • Piotr Lisiecki - przedsiębiorca
 • Joanna Michalewicz - inspektor BHP
 • Maciej Stypka - przedstawiciel handlowy
 • Lilja Moshechkova - prawnik
 • Paulina Gołębiewska - ekonomista
 • Marzanna Gontarska - kosmetyczka
 • Andrzej Wyrębek - lekarz
 • Adam Kiełczewski - inżynier mechaniki
 • Marcin Sawicki - przedsiębiorca

Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

 • Monika Falej - prawniczka
 • Sławomir Gromadzki - rolnik przedsiębiorca
 • Katarzyna Dzik - przedsiębiorczyni
 • Paweł Krutul - przedsiębiorca
 • Małgorzata Olkowska - menadżerka
 • Piotr Ambroziak - urzędnik samorządowy
 • Agnieszka Falkowska - finansistka
 • Tomasz Lewczuk - lekarz
 • Elżbieta Murawsko - rencistka
 • Sława Tarasiewicz – pedagog

Lista nr 3 (Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni)

 • Tomasz Frankowski, przedsiębiorca z Grabówka
 • Urszula Pasławska, prawniczka z Biskupca
 • Władysław Mańkut, ekonomista z Elbląga
 • Anna Wojciechowska, urzędniczka z Ełku
 • Bożena Kamińska, ekonomistka z Suwałk
 • Joanna Michalska, socjolog z Różnowa
 • Tadeusz Nowak, nauczyciel akademicki z Łomży
 • Jolanta Den, mgr inż. leśnictwa z Czarnej Białostockiej
 • Marcin Bołtryk, teolog z Hajnówki
 • Jacek Protas, polityk z Lidzbarka Warmińskiego

Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

 • Karol Karski - prawnik
 • Krzysztof Jurgiel - geodeta
 • Iwona Arent - politolog
 • Grzegorz Kierozalski - urzędnik
 • Joanna Karpowicz - ekonomista
 • Justyna Żalek - kulturoznawca
 • Wojciech Kossakowski - prawnik
 • Tadeusz Cymański - ekonomista
 • Jolanta Andruszkiewicz - ekonomista
 • Romuald Łanczkowski – urzędnik

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS

 • Bartosz Grucela - specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • Katarzyna Rosińska - pozostali pracownicy obsługi biurowej
 • Seweryn Prokopiuk - socjolog
 • Małgorzata Matuszewska-Boruc - wychowawca w placówkach oświatowych
 • Marcin Birgiel - administrator systemów komputerowych
 • Emilia Bartkowska - animator kultury
 • Marcin Gulczyński - analityk baz danych
 • Kamila Wysocka - pozostali pracownicy obsługi biurowej
 • Michalina Artysiewicz - student
 • Robert Koliński - technik hotelarstwa

Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

 • Andrzej Maciejewski - politolog
 • Wanda Jankowska - nauczyciel
 • Stefan Rembelski - inżynier mechanik
 • Łukasz Dymko - prawnik
 • Agnieszka Roszig - główny księgowy
 • Wiesława Płońska - technik budowlany
 • Ewa Dąbrowska - emeryt
 • Alina Ojdana - ekonomista
 • Paweł Jaskółowski - historyk
 • Janusz Kopko - technik mechanik