Dopracowanie programu Mieszkanie plus, „biała lista” vatowców i zapewnienie opieki zdrowotnej w szkołach – to główne punkty harmonogramu prac izby podczas 80. Posiedzenia Sejmu.

Więcej nieruchomości w ramach Mieszkania Plus

Chodzi o projekt noweli o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ten zawiera rozwiązania, które mają wypełnić luki programu Mieszkanie Plus. Nowelizacja ma pozwolić na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

„W projekcie zaproponowano zatem rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości (stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w tym wprowadzono obowiązek przekazywania do KZN wykazu nieruchomości spółek Skarbu Państwa. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej danej nieruchomości” – czytamy w uzasadnieniu.

Projektem zajmie się komisja sejmowa.

Biała lista podatników VAT coraz bliżej

Ustawa mająca na celu uszczelnienie VAT po ostatnich obradach trafi do Senatu. Jej głównym punktem jest stworzenie bazy podatników VAT dostępnej dla każdego potencjalnego kontrahenta. Plusem tego rozwiązania ma być możliwość weryfikacji przyszłych partnerów biznesowych. Rejestr ten został medialnie określony jako „biała lista”. Znajdą się w niej m.in. dane teleadresowe firmy, historia rejestracji potencjalnych partnerów biznesowych do celów VAT czy numery rachunków bankowych. Jest jednak haczyk.

Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania płatności wyłącznie na rachunek wskazany w rejestrze. Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł.

Zmiany te mają wejść w życie we wrześniu bieżącego roku.

Dostęp do opieki zdrowotnej dla każdego ucznia

Czyli bez względu na miejsce zamieszkania i typ szkoły – to założenia przyjętej przez Sejm ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Jak czytamy w ustawie, chodzi także o skoordynowanie działań pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę oraz uściślenie współpracy z rodzicami. Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole będzie obejmowała profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Nad zdrowiem uczniów czuwać ma pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna – wskazano w dokumencie. Opieka stomatologiczna ma być sprawowana przez dentystę w gabinecie stomatologicznym w szkole lub w tzw. dentobusie.

„Istotne jest włączenie organów prowadzących szkoły w odpowiedzialność za zdrowie uczniów przez zapewnienie warunków organizacyjnych realizacji tej opieki”- czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Elektronizacja postępowań administracyjnych

To główne założenie nowelizacji prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co stanowi element informatyzacji całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, zgodnie z ustawą sądy mają mieć zapewnioną możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co w konsekwencji zoptymalizuje efektywność pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

To nie koniec 80. Posiedzenia Sejmu. Posłowie wrócą do izby po świętach, 25 kwietnia. Co działo się na poprzednich obradach parlamentarzystów? Sprawdź>>>