Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w budżecie przewidziano 214 mln 750 tys. zł - przekazała PAP szefowa KBW Magdalena Pietrzak. To ponad dwa razy więcej, niż koszt wyborów europejskich w 2014 r., kiedy wydano blisko 95 mln zł.

Pietrzak zaznaczyła jednak, że kwot tych nie da się porównać wprost. 95 mln zł jest to bowiem kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2014 r., a nie zaplanowanych (zarezerwowano wówczas 110 mln zł na ten cel). "W projekcie budżetu zaś należy zaplanować maksymalne kwoty wydatków, w tym na diety członków komisji, które nigdy w pełnej wysokości nie są wykorzystane. Należy też mieć na uwadze, że budżet projektowany był latem 2018 r., a więc jeszcze przed nowelizacją Kodeksu wyborczego ze stycznia 2019 r." - mówiła szefowa KBW.

Nowela Kodeksu wprowadziła istotną zmianę z punktu widzenia kosztów wyborów, przywracając jedną obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich.

Ponadto, zgodnie ze styczniowymi zmianami, skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany będzie z wielkością obwodu głosowania. W zależności od liczby mieszkańców obwodów, komisje będą miały 7, 9, 11 lub 13 członków.

"Biorąc pod uwagę obwody z jesiennych wyborów samorządowych, to te największe, 13-osobowe składy byłyby w około 300 komisjach na ogólną ich liczbę tj. około 27 tysięcy w całym kraju" - powiedziała Pietrzak. Zdecydowana większość komisji - jak wskazała - będzie miała 7 lub 9 członków. Ponadto z 6 do 5 osób zmniejszono liczbę członków komisji w obwodach odrębnych (np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych).

"Po przeanalizowaniu zmian w Kodeksie wyborczym okazało się, że środki potrzebne na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych nie będą tak duże, jak zaplanowaliśmy przed nowelizacją Kodeksu. W związku z tym pojawiła się możliwość, by w ramach posiadanych środków podnieść wysokość diet dla członków komisji" - poinformowała Pietrzak.

Zgodnie z decyzją PKW z marca, diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, prezydenckich i do PE zostały zwiększone. Przewodniczący komisji otrzymają 500 zł, a nie jak dotychczas 200 zł, ich zastępcy - 400 zł zamiast 180 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych – 350 zł zamiast 160 zł.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.