Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się w środę w Sejmie. Przyrzeczenie sędziowskie Prostko złożył przed marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Prostko został członkiem TS z rekomendacji Kukiz'15.

Sędzia Robert Majka - w miejsce którego powołany został Prostko - zrzekł się funkcji w TS w związku z objęciem mandatu posła.

W styczniu sejm wybrał Prostkę na członka Trybunału Stanu, wcześniej jego kandydaturę zgłoszoną przez klub Kukiz'15 zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwości.

Reklama

Maciej Prostko jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył także aplikacje radcowską i złożył egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zgodnie z przepisami, w skład Trybunału Stanu mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej. Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed marszałkiem Sejmu przyrzeczenie sędziowskie.

Zgodnie z konstytucją przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustawy odpowiedzialność konstytucyjną ponoszą: prezydent, premier, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP, NIK, członkowie KRRiT, osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych. W określonym zakresie także posłowie i senatorowie.

Przewodniczącym TS jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W skład Trybunału wchodzi ponadto dwóch wiceprzewodniczących i obecnie 16 członków wybieranych przez Sejm na czas kadencji spoza grona posłów i senatorów. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski, Mateusz Mikowski